Kratka zgodovina SPEM-a

Kot delovna skupina smo se prvič pojavili leta 1986 kot Studio za politični marketing, dve leti kasneje smo se preoblikovali v Studio za politični in ekonomski marketing oziroma SPEM. V svojih začetkih smo se uveljavili zlasti kot izvajalec javnomnenjskih raziskav.

V devetdesetih smo razširili svojo dejavnost na področja spremljanja medijev, odnosov z javnostmi, raziskav in političnih kampanj ter pridobili licenco za izvajanje Londonske šole za odnose z javnostmi  v regiji JV Evrope.

Ob prehodu v 21. stoletje smo sodelovali z naročniki po vsej Evropi. Naš raziskovalni oddelek smo preoblikovali v samostojno podjetje, se reorganizirali v SPEM Komunikacije, za komunikacijske projekte pa še naprej prejemamo prestižne nagrade.

 

Podrobna zgodovina SPEM-a

2015
2014
2013
2012
2011
2007
2006
2004
2003
2002
2000
1999
1996
1995
1994
1991
1990
1989
1987
1986

2015

V sodelovanju z organizacijo ITF ustanovo za krepitev človekove varnosti in dijaki Gimnazije Vič smo ob mednarodnem dnevu boja proti minam na Prešernovem trgu v Ljubljani pripravili “flash mob” prikaz posredovanja ob eksploziji na minskem polju.

2015

2014

V sodelovanju z družbo Petrol smo izvedli družbeno odgovoren projekt Varčna soseska za osveščanje o učinkoviti rabi energije in povezali javne institucije, gospodarstvo in nevladne organizacije.

V konzorciju petih podjetij smo izvedli projekt razvoja inovativne platforme za mobilno poslovanje in komuniciranje. Projekt je sofinanciralo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Evropska unija – Evropski sklad za regionalni razvoj.

2014

2013

Komunikacijsko smo podprli uvedbo članarin v Mariborski knjižnici s projektom Nekoč največja, nekoč brezplačna. Projekt, nagrajen s Prizmo za odličnost v komuniciranju, je uresničil in presegel poslovne cilje naročnika.

V sodelovanju z Zvezo Sonček in družbo Mercator smo zasnovali projekt Najboljši sosed za vse, ki je bil izbran kot zmagovalni projekt v okviru programa Šest tednov trženja poslanstva Centra nevladnih organizacij.

2013

2012

Komunikacijsko smo podprli mednarodni projekt Posodi svojo nogo, ki ga je v Sloveniji izvedla ITF Ustanova za krepitev človekove varnosti in je namenjen osveščanju o nevarnosti min in solidarnosti z žrtvami min.

2012

2011

V sodelovanju s podjetjema Pressclipping in Interstat smo v volilnem letu 2011 predstavili Volilni pulz, analitično orodje, ki omogoča boljšo informiranost o volilnih kampanjah, kandidatih in volilnih dogodkih v spletu.

2011

2007

Komunikacijsko smo podprli projekt Prva javna ponudba delnic družbe Nova KBM in za odličnost v komuniciranju prejeli nagrado Prizma.

Naše storitve smo razširili tudi na področje pravnega svetovanja pri komuniciranju z mediji.

2007

2006

Odprli smo vrata Londonske šole za odnose z javnostmi v Albaniji in na Kosovu.

Izdali smo knjigo Lobiranje je vroče.

2006

2004

Z vstopom Slovenije v EU smo postali prvo slovensko podjetje s sedežem v Bruslju.

Londonsko šolo za odnose z javnostmi smo prvič izvedli v Srbiji in Črni gori, v Sloveniji pa nadaljevalni program CorpPA (Corporate Public Affairs).

2004

2003

Uspešno smo izvedli odmeven projekt komunikacijske podpore referendumu o privatizaciji in preoblikovanju Slovenskih železnic.

Splošno bolnišnico Maribor smo komunikacijsko podprli pri ustanovitvi Medicinske fakultete v Mariboru.

V želji po povezovanju regije smo v Portorožu izvedli I. Mednarodno konferenco prakse v komuniciranju.

2003

2002

Za Pivovarno Laško smo izvedli projekt komunikacijske podpore strateškemu povezovanju industrije pijač.

2002

2000

Za ITF smo izvedli komunikacijski projekt Ozdraviti rane Zemlje in duše in zanj prejeli nagrado Združenih narodov in mednarodnega združenja za odnose z javnostmi IPRA.

Prejeli smo dve častni priznanji žirije Golden World Awards za projekt marketinške podpore ekološkim kreditom Ekološkega razvojnega sklada Republike Slovenije in za projekt Otroci za boljše okolje za Tetra Pak.

Za projekt Komunikacijska podpora pogajanjem za kolektivno pogodbo Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije smo prejeli nagrado Porter Novelli International Centaur Award.

V Sloveniji smo izdali knjigo Krizno komuniciranje in upravljanje nevarnosti, ki je kasneje izšla na Hrvaškem.

Londonsko šolo za odnose z javnostmi smo prvič izvedli v Bosni in Hercegovini in tako širili strokovno znanje v regiji.

2000

1999

Za Agencijo republike Slovenije za učinkovito rabo energije smo izvedli kampanjo Dvigovanje zavesti o učinkoviti rabi energije med Slovenci in zanjo prejeli mednarodno priznanje stroke Porter Novelli International Millenium 2000.

V Sloveniji in na Hrvaškem smo ustanovili prvo šolo za odnose z javnostmi v regiji – Londonsko šolo za odnose z javnostmi.

S projektom komuniciranja sprememb smo v družbi Petrol posodobili funkcijo komuniciranja z zaposlenimi.

V Kliničnem centru Ljubljana, danes UKC Ljubljana, smo izvedli projekt uvajanja komunikacijske funkcije kot funkcijo vodenja, izdelali prvi spletni zemljevid kliničnega centra in komunikacijsko izobrazili zaposlene.

1999

1996

Kot edina agencija iz Srednje in Vzhodne Evrope smo v Bruslju podpisali evropski lobistični kodeks.

Podpisali smo sporazum o sodelovanju z mednarodno agencijo za odnose z javnostmi GCI GROUP iz New Yorka.

1996

1995

Izvedli smo radijski monitor – raziskavo poslušanosti slovenskih radijskih postaj, ki prvič zajame merjenje poslušanosti in dosega vseh slovenskih radijskih postaj.

Uspešno smo izvedli komunikacijsko podporo družbi Nafta Lendava, ki je prešla v lastništvo družbe Petrol, in projekt uvedbe nove celostne grafične podobe družbe.

1995

1994

Sodelovali smo pri ustanovitvi družbe KBM Infond, enega večjih investicijskih skladov v državi.

Sodelovali smo pri ustanovitvi Radia City, najbolj poslušanega radia v štajerski regiji.

1994

1991

Svojo dejavnost smo razširili na področja spremljanja medijev, odnosov z javnostmi in raziskav.

V času vojne za samostojno Slovenijo smo organizirali novinarsko središče za tuje novinarje.

1991

1990

Pri ameriški administraciji smo se izobraževali o implementaciji demokracije in izvedbi volilnih kampanj, doma pa aktivno sodelovali pri demokratičnih gibanjih ob nastanku samostojne države.

V Ljubljani smo izdali knjigo Kako zmagati na volitvah in v Beogradu knjigo Politični marketing.

Svetovali in izvajali smo marketinško podporo volilnim kampanjam v Sloveniji, Bosni in Hercegovini, Črni Gori, Srbiji in Makedoniji.

1990

1989

Edini v državi smo točno napovedali izid volitev za predsednika Slovenije, na katerih sta kandidirala dr. Janez Drnovšek in Marko Bulc.

Naš naročnik je postalo podjetje Zlatorog Maribor, sedaj Henkel Slovenija.

1989

1987

Komunikacijsko smo podprli politične aktivnosti slovenskih študentov in politične aktivnosti alternativnih gibanj.

Izvedli smo več odmevnih javnomnenjskih raziskav za časopise Katedra, Večer in Telex, kar je bila takrat velika novost na tržišču.

1987

1986

Ustanovili smo Studio za politični marketing (SPM), za komunikacijsko in marketinško podporo družbenim akcijam.

1986
{"dots":"false","arrows":"true","autoplay":"false","autoplayInterval":"3000","speed":"300","fade":"false"}