Storitve

Poslovne izzive spreminjamo v priložnosti, trende v rezultate, cilje v uspehe.

Krizno komuniciranje in upravljanje s tveganji

Sovražen prevzem podjetja, ogrožanje javnega zdravja in varnosti, naravne nesreče, nezgode pri delu, neprimeren tvit ali Facebook objava. Kriza se lahko pojavi kjerkoli in kadarkoli. Spremenimo jo v priložnost. Pripravljamo krizne načrte, priročnike in izobražujemo tiste, ki bodo komunicirali v krizi. Izvedemo simulacije kriz in treninge. Komunikacijsko podpremo reševanje kriznih situacij. Na voljo smo 24/7. Varujemo ugled podjetja in znamk.

Strateško svetovanje

Z združevanjem analitičnega pristopa in zmagovalnih strategij dosegamo dolgoročno zastavljene poslovne cilje naročnikov. Gradimo mostove med idejami in rezultati. Prepoznavamo izzive in proaktivno ponujamo rešitve. Spremljamo dogajanje v podjetju in izven. Snujemo komunikacijske strategije in načrte. Oblikujemo jih v razumljiva sporočila, za različne javnosti in namene.

Upravljanje tržnih znamk

Ko je pripovedovanje zgodb nadgradilo klasični marketing in se je komuniciranje znašlo v samem vrhu managementa podjetja, je znamka postala zgodba. Najuspešnejše znamke temeljijo na najboljših zgodbah. Znamki spišemo edinstveno zgodbo, ustvarimo njeno vizualno podobo in jo pripeljemo v zavest in srce potrošnika. S kreativnimi idejami skrbimo, da znamke rastejo, se razvijajo v skladu s trendi in sledijo željam potrošnikov.

Digitalno komuniciranje

Bistvo sodobnega komuniciranja je povzeto v reku, ki pravi “Povej mi in bom pozabil. Pokaži mi in si bom mogoče zapomnil. Vključi me in bom razumel.” Digitalno komuniciranje je tisto, ki daje posamezniku moč, da vpliva, soustvarja, izbira in soodloča. Komuniciranje prilagajamo novim trendom. Spodbujamo dialog in trajne odnose. Ustvarjamo edinstvene zgodbe, ki jih prenesemo v splet. Upravljamo z družbenimi omrežji naročnikov. Razvijamo spletne strani po meri in snujemo celostne kampanje v digitalnem svetu.

Lobiranje in javne zadeve

Najuspešnejši so tisti, ki vedo kaj želijo in kako bodo to dosegli. Pogosto pa sta delovanje in obstoj podjetij oziroma organizacij odvisna od zunanjih dejavnikov. Kako uspešno podajati pobude za pripravo zakonodaje? Kako biti korak pred akterji v procesih odločanja? Spremljamo, analiziramo in interpretiramo družbene, gospodarske in politične okoliščine. S celovitim vpogledom naročniku zagotavljamo podporo pri odločanju. Gradimo zavezništva in sooblikujemo ustrezno poslovno okolje, v katerem se lahko naročnik posveti svoji osnovni dejavnosti.

Interno komuniciranje

Če želimo, da podjetje ali znamka strankam priraste k srcu, jo morajo najprej vzljubiti zaposleni. Zaposleni so ključni ambasadorji podjetja. Njihovo zadovoljstvo in pripadnost gradimo s spodbujanjem dialoga. Zgodbo podjetja, pa naj gre za poslanstvo, vizijo, vrednote, približamo tako, da jo zaposleni ponotranjijo. S širokim spektrom komunikacijskih kanalov jih vključujemo v dinamiko podjetja. Ustvarjamo razumevanje za spremembe. Z internim komuniciranjem gradimo podporo poslovnim odločitvam vodstva.

Odnosi z mediji in medijski treningi

Mediji igrajo pomembno vlogo pri oblikovanju javnega mnenja. Z njihovo pomočjo podjetje nagovarja širok krog bralcev, poslušalcev ali gledalcev. Skrbimo za celostno medijsko podobo naročnika. Ustvarjamo in širimo zgodbe. Krepimo zaupanja vredne odnose z novinarji in predstavniki medijev. Z izbiro pravih komunikacijskih kanalov poskrbimo, da sporočila dosežejo želeno ciljno skupino, tako v slovenskih kot tujih medijih. Izvajamo medijske treninge, s katerimi naročnika usposobimo za verodostojen, samozavesten in profesionalen nastop.

Korporativno komuniciranje

Podjetja, znamke in organizacije, ki delujejo v skladu s poslanstvom in vizijo, uresničujejo strateške načrte in z deležniki ustvarjajo medsebojno razumevanje, so dolgoročno uspešne in konkurenčne. Soustvarjamo vizijo, poslanstvo in vrednote. Komunikacijsko podpremo poslovne odločitve, načrte, rezultate in uspehe. Naročnika povezujemo z deležniki kot so lastniki, odločevalci, finančne in vplivne javnosti. Skrbimo za celostno pojavnost podjetja in njegovega vodstva ter upravljamo ugled.

Komunikacijski treningi

Javno nastopanje, učinkovite prodajne tehnike in tehnike pogajanj, suvereno in strnjeno podajanje informacij, prepričljiv nastop pred kamero, zaupanja vredni odnosi z novinarji. Kombinacijo teoretičnih in praktičnih znanj oblikujemo po meri naročnika, sektorja, v katerem deluje, in ga soočimo z realnimi izzivi. Izobraževanja podpira Londonska šola za odnose z javnostmi (LSPR), katere program izvajamo od leta 1999 v Sloveniji in regiji Adria.

Družbena odgovornost podjetij

V 21. stoletju je družbena odgovornost postala ključen element delovanja podjetij in upravljanja njihovega ugleda. Usmerjenost k trajnostnemu razvoju pa terja veliko mero premišljenih strateških odločitev. Z dolgoletnim poznavanjem številnih panog in širšega družbenega okolja na ustvarjalen način snujemo projekte, ki rešujejo socialne, okoljske in družbene izzive. Za dosego medsebojnega spoštovanja povezujemo najpomembnejše stebre družbe – gospodarstvo, javni sektor in nevladne organizacije.

Javnomnenjske in tržne raziskave

Zadovoljstvo zaposlenih, vzpostavitev nove blagovne znamke, nakupne odločitve potrošnikov, napovedi volilnih rezultatov, prepoznavnost, imidž in ugled podjetja. To so le nekateri izzivi, ki jih lahko preverimo z javnomnenjskimi in tržnimi raziskavami. S sodobnimi raziskovalnimi pristopi z družbo Interstat izvajamo kvantitativne raziskave v obliki anketnih vprašalnikov in kvalitativne raziskave v obliki skupinskih diskusij ter poglobljenih individualnih intervjujev. Podatke zbiramo osebno, telefonsko in preko spleta ter z namiznim raziskovanjem. Raziskave so odlično orodje za merjenje uspešnosti komuniciranja podjetja.